ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 57 Theme:TROPICAL NEUROLOGY

วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่:-

คุณปราณี ธูปพุดซา 
โทรศัพท์ 02-716-5901,02-716-5994 
โทรสาร 02-716-6004 
E-mail: nstt2004@gmail.com

Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-5901,0-2716-5994 Fax:0-2716-6004 E-mail : nstt2004@gmail.com